Contactgegevens

Oudestraat 9

4351 AS Veere

T: 06-11151059

E: info@veeresgenoegen.nl

Nieuws

[29-08-2018] Inschrijven onderlinge studieweekend

Dit jaar vindt het Onderlinge Studieweekend plaats van vrijdag 12 oktober tot en met zondag 14 oktober. Deze editie staat in het teken van onze deelname aan het Concertconcours op zaterdag 3 november in Terneuzen. Hier zal op diverse manieren tijdens het studieweekend invulling aan worden gegeven. Eén onderdeel is een try-outconcert met de brassband van muziekvereniging Crescendo uit ’s-Gravenmoer o.l.v. Hugo Verweij. Zij komen zaterdagavond 13 oktober naar de Volksabdij. Leden van Veere's Genoegen kunnen zich via deze link inschrijven voor deelname aan het studieweekend. Voor de organisatie is het prettig dat mensen zich dan zo snel mogelijk (in ieder geval tijdig) aanmelden. Leden die niet blijven slapen worden verzocht om wel aan het programma deel te nemen en ook het inschrijfformulier in te vullen. Dit alles voor een goede voorbereiding op onze deelname aan het Concertconcours.

[29-08-2018] Buffetrooster voorjaar/zomer 2018

Bekijk .

[29-08-2018] Concertreis Tjechie (1 t/m 5 mei 2019)

Van woensdag 1 tot en met zondag 5 mei 2019 willen we alsnog proberen een concertreis naar Tsjechië te organiseren. Een paar jaar geleden is hiervoor de basis gelegd maar is het toen helaas niet doorgegaan. Er is toen al wel heel veel voorwerk verricht en dat willen we als basis gebruiken om te proberen om de concertreis in mei 2019 alsnog te realiseren. Voor deze activiteit is een werkgroep samengesteld die bestaat uit Géke, Bea, Wout, Jan van den Driest en Frans. De bedoeling is om deel te nemen aan het Muziekfestival in Karlovy Vary wat in die periode plaats zal vinden. Deze trip valt geheel in de meivakantie, zodat ook de (school)jeugd hierbij kan zijn. In deze informatiebrief is meer informatie over deze reis terug te vinden en bevindt zich een link naar het inschrijfformulier. Muzikanten die deel willen nemen worden verzocht om voor 3 september a.s. het inschrijfformulier in te vullen en 50% van de te betalen reissom over te maken. Bestuur, dirigent en werkgroep hopen dat het deze keer wel mogelijk zal zijn om met het fanfareorkest van Veere's Genoegen met een verantwoorde bezetting deel te nemen aan dit festival. Onze dirigent heeft deze periode van het festival al gereserveerd in zijn agenda. Hopelijk doet iedereen dat!!!

[29-08-2018] Repetitieschema Veers Leerlingen Orkest

Het repetitieschema van het Veers Leerlingen Orkest tot de zomer 2019 kan .

[09-08-2018] Voorbereidingen deelname Concertconcours

Op zaterdag 3 november a.s. zullen we deelnemen aan het KNMO Concertconcours in Terneuzen. We doen dit als Festivaldeelnemer, het enige en grote verschil is dat we geen punten krijgen en niet kunnen promoveren/degraderen. We krijgen wel een jurybeoordeling. Omdat we dit jaar als festivaldeelnemer meedoen krijgen we tevens 2 jaar uitstel voor deelname met punten. We zullen deelnemen met de stukken ‘Alpina Saga’ en ‘Tintin’ en het inspeelwerk ‘Pacific’.

 

Aanwezigheid repetities

Thomas vindt dat een hoge aanwezigheidsgraad (zowel bij de groeps- als bij de orkestrepetities als tijdens het studieweekend) vereist is om tot een goed resultaat te komen op 3 november tijdens het Concertconcours. Mocht je zien in je agenda dat dit een probleem gaat worden verzoekt Thomas jullie om dit tijdig bij het secretariaat te melden (via of telefonisch of met Whatsapp via 06-11151059). Deze afspraak wil Thomas met jullie maken om muzikale details niet keer op keer te herhalen en om alle klanken op elkaar af te stemmen.

 

Groepsrepetities

Thomas heeft een schema opgesteld voor diverse groepsrepetities:

 

DATUM:

20:00-21:00 uur:

21:15-22:00 uur

Donderdag 6 september

Slagwerk

Slagwerk

Zaterdag 15 september

Bugels

Bugels

Donderdag 20 september

Saxofoons

Hoorns

Zaterdag 6 oktober

Trompetten

Bugels

Donderdag 11 oktober

Trombones

Euphoniums, baritons en bassen

Donderdag 25 oktober

Reserve

Reserve

 

Try-outconcert

Op zaterdagavond 13 oktober (tijdens het onderlinge studieweekend) staat een try-outconcert gepland met het de brassband van muziekvereniging Crescendo uit ’s Gravenmoer. Dirigent van deze brassband is Hugo Verweij (voor velen van jullie ook geen onbekende). De exacte tijd (we gaan nu uit van 19.30-21.30 uur) en de locatie (we gaan nu uit van de Kapel in de Volksabdij) moeten nog worden afgestemd met de vertegenwoordiger(s) van brassband Crescrendo.

[29-05-2018] Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 moeten overheden, bedrijfsleven en verenigingen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit geldt dus ook voor onze vereniging. Iedere organisatie is zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen aan de AVG. Door de AVG krijgen mensen meer privacyrechten. Organisaties moeten hun systemen, processen en interne organisatie op deze (nieuwe) rechten inrichten en een privacy-beleid opstellen. Het privacy-beleid van onze vereniging is via deze link en via onze website (o.a. via Welkom, Privacy-beleid en Downloads) in te zien. Tijdens de ledenvergadering in november zullen we de leden hierover nader informeren en in de tussenliggende periode zullen we de leden per e-mail informeren.

[06-05-2018] Kledingaccessoires concertkleding fanfareorkest

Vorig jaar is tijdens een ledenvergadering besloten dat we tijdens officiële optredens van het fanfareorkest (in zwarte concertkleding) een turquoise kledingaccessoire gaan dragen. De vereniging geeft elke muzikant een accessoire in bruikleen en muzikanten mogen (op eigen kosten) een extra accessoire bestellen. Leden van Veere's Genoegen kunnen via deze link een accessoire te bestellen. Voor vragen kan contact worden opgenomen met Bea Remmink.

[23-04-2018] Film 'Heel Veere Speelt'

Onlangs is er een (promotie)film gemaakt over het schoolproject 'Heel Veere Speelt'. Aan dit projecten werkten o.a. mee de Zeeuwse Muziekschool, de gemeente Veere, de 7 Veerse muziekverenigingen en de basisscholen in de gemeente Veere. Bekijk hier het filmpje.

[20-03-2018] Deelname Concours op 3 november 2018

Op zaterdag 3 november 2018 zal het fanfareorkest van Veere’s Genoegen deel gaan nemen aan het Concertconcours van de KNMO in Terneuzen. We zullen dit keer als festivaldeelnemer gaan deelnemen. Dit betekent dat we niet kunnen promoveren of degraderen maar de jury zal ons optreden wel beoordelen. Aan de hand van deze beoordeling gaan we verder werken aan een officiële deelname (dus voor de punten) aan een Concertconcours in 2019 of 2020. Na de zomervakantie 2018 willen we de puntjes op de ‘i’ gaan zetten met een volledig orkest (daar waar nodig aangevuld met gastmuzikanten). Op dit moment zijn we al bezig om tijdens het Onderlinge Studieweekend in 2018 een Try-outconcert te regelen.

[20-03-2018] Maatvoering zwarte jassen

Elke muzikant van het fanfareorkest krijgt een zwarte jas (met opdruk) in bruikleen van de vereniging. Deze jas kan/moet worden gedragen bij officiële buitenoptredens. Binnenkort staan de optredens gepland op Koningsdag (27 april) en op Dodenherdenking (4 mei). Leden die nog geen jas hebben of een andere maat nodig hebben kunnen dit voor 1 april aan Ronald Geldof doorgeven zodat hij kan zorgen voor een (andere) jas. Ronald houdt een bestand bij waarin staat wie in het bezig is van welke jas.

[30-12-2017] Het Veers Leerlingen Orkest gaat van start!

Er is lang en veel over gesproken de afgelopen periode maar het Veers Leerlingen Orkest is een feit! De zeven Veers muziekverenigingen (HaFaBra) hebben het initiatief genomen om te kijken naar het (gezamenlijk) starten van een leerlingenorkest. Elke muziekvereniging heeft een aantal leerlingen, maar in de meeste gevallen zijn dit er niet genoeg om in orkestverband te spelen. Daarom zijn de krachten gebundeld en start op 12 januari 2018 de eerste repetitie van het Veers Leerlingen Orkest (VLO). Het gaat om een pilot van een jaar en de doelgroep zijn de leerling-muzikanten die lid zijn van een Veerse muziekvereniging. Het niveau is vanaf beginnende leerlingen tot leerlingen met een A-diploma. Het orkest staat onder leiding van dirigente Petra van Antwerpen en het orkest repeteert om de twee weken op vrijdagavond van 18.30-19.15 uur. De locaties waar gerepeteerd wordt zijn de oefenruimtes van de verenigingen waarvan leerlingen deelnemen en om de twee keer wordt van locatie gewisseld, hiervoor is een de contactpersoon voor de leerlingen en voor het VLO. Bij haar ook afmelden voor repetities.

[29-12-2017] Jaarprogramma 2018

Bekijk hier het jaarprogramma 2018 van Veere's Genoegen.

[18-11-2017] Deelname concours (3 november) 2018

Op zaterdag 3 november 2018 zal het fanfareorkest van Veere’s Genoegen deel gaan nemen aan het Concertconcours van de KNMO (waarschijnlijk) in Terneuzen. We zullen dit keer als festivaldeelnemer gaan deelnemen. Dit betekent dat we niet kunnen promoveren of degraderen maar de jury zal ons optreden wel beoordelen. Aan de hand van deze beoordeling gaan we verder werken aan een officiële deelname (dus voor de punten) aan een Concertconcours in 2019 of 2020. Na de zomervakantie 2018 willen we de puntjes op de ‘i’ gaan zetten en met een volledig orkest (daar waar nodig aangevuld met gastmuzikanten). Op dit moment zijn we al bezig om tijdens het Onderlinge Studieweekend in 2018 een Try-outconcert te regelen. Meer hierover tijdens de algemene ledenvergadering en onze dirigent zal er ongetwijfeld binnenkort ook op terugkomen.

[23-06-2017] Sponsoractie Oliehandel Dekker

Sinds 2017 adverteert Oliehandel Dekker BV in ons clubblad. Daarnaast heeft zij voor (sport)clubs en verenigingen een speciale vorm van sponsoring geïntroduceerd. De leden en alle mensen die hun club een warm hart toedragen kunnen sparen voor sponsoring. Esther Wisse-Bimmel van Oliehandel Dekker BV geeft tekst en uitleg over deze actie:

"U vraagt via dit formulier een Total-Dekker card aan en u tankt en betaalt met deze tankpas bij één van de ruim 350 Total, Total Express en ELAN tankstations in heel Nederland. De rest gaat vanzelf! Oliehandel Dekker BV wil de leden en donateurs van Veere’s Genoegen (en iedereen die Veere’s Genoegen een warm hart toedraagt) een korting verstrekken van € 0,12 cent per liter op de landelijke adviesprijs. Deze korting geldt voor de tankstations die op deze kaart terug te vinden zijn. Bij de overige stations betaalt u de prijs die aangegeven is op de pomp. Om Veere’s Genoegen te sponsoren zal Oliehandel Dekker BV aan het eind van het jaar € 0,01 cent per liter overmaken van de getankte liters welke door u zijn afgenomen. Dus hoe meer liters, hoe meer sponsoring!” Er zijn een paar spelregels:

  1. Indien de pompprijzen  lager zijn dan de landelijke adviesprijzen minus € 0,12 cent per liter, dan wordt de laagste prijs in rekening gebracht.

  2. Betaling van de geleverde producten geschiedt eenmaal per week, via automatische afschrijving van uw bankrekening waarvoor Dekker Tankstations Exploitatie BV gemachtigd wordt.

  3. Dekker Tankstation Exploitatie BV behoudt zich het recht voor de tankpas te blokkeren en terug te vorderen.

  4. Er wordt alleen op verzoek een factuur verstrekt per e-mail

[11-03-2017] Blazersgroep fanfareorkest

Elke dinsdagavond is er de mogelijkheid om in groepsverband te komen repeteren in Het Akkoord. Muzikanten uit het fanfareorkest kunnen in plaats van alleen thuis samen met andere muzikanten repeteren op de muziek die op het repertoire staat van het fanfareorkest en ook met verzoekjes komen om bepaalde stukken of passages met elkaar door te nemen. Meer informatie is verkrijgbaar via en voor de liefhebbers is er een speciale app-groep waarin iedereen op de hoogte wordt gehouden.

[03-03-2017] Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft besloten om aan Veere’s Genoegen een subsidiebedrag toe kennen van maximaal € 4.000,- voor de aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten in de periode 2016 tot en met 2018. Wij zijn heel erg blij met deze toezegging en dit zorgt ervoor dat we ons programma met betrekking tot aanschaf en vervanging van onze muziekinstrumenten kunnen uitvoeren. Kijk hier voor meer informatie over het Prins Bernhard Cultuurfonds.

© 2006 - 2018 - Muziekvereniging Veere's Genoegen - Realisatie site: Nedbase ICT