Contactgegevens

Oudestraat 9

4351 AS Veere

T: 06-11151059

E: info@veeresgenoegen.nl

Nieuws

[21-11-2018] Repetities en optredens Toeters & Bellen

Het volgende optreden van Toeters & Bellen staat gepland op zondag 16 december tijdens de Kerstmarkt (buiten!) in Veere. Muzikanten worden verzocht om 12.15 uur aanwezig te zijn in de bestuurskamer van Het Akkoord en om 12.30 uur staat het eerste optreden gepland in Veere. We zullen tot ca. 14.00 uur op diverse locaties op de Kerstmarkt een aantal optredens verzorgen. De volgende repetities (t.b.v. dit optreden) staan gepland op:

  • Dinsdag 20 november (18.30-19.30 uur)

  • Dinsdag 4 december (19.30-20.45 uur)

  • Dinsdag 11 december (19.30-20.45 uur)

[21-11-2018] Repetitieavond i.s.m. Hardy Mertens

Vrijdagavond 30 november a.s. zal componist/dirigent Hardy Mertens samen met een paar van zijn studenten onze repetitie bezoeken. Hardy Mertens is docent HaFa-directie aan het conservatorium in Tilburg en daar o.a. docent van onze muzikante Milou. Tijdens deze repetitieavond zullen diverse studenten ons orkest gaan dirigeren aan de hand van passages uit Alpina Saga en Tintin. We hopen die avond op een mooie bezetting en een leerzame en muzikale avond/repetitie.

[21-11-2018] Muzikale medewerking intocht Sinterklaas Veere

Woensdagochtend 5 december zal Sinterklaas samen met zijn Pieten per boot in Veere arriveren. Muzikanten van Veere’s Genoegen zullen zijn aankomst muzikaal ondersteunen. Muzikanten die mee willen doen worden die ochtend om 8.45 uur bij het gebouw van de Jachtclub verwacht. Mocht je nog niet over de muziek beschikken of nog vragen hebben dan kan je contact opnemen met .

[21-11-2018] Jeugdstudieweekend Zeeuwse Muziek Bond

Tijdens het weekend van 7 t/m 9 december organiseert de Zeeuwse Muziek Bond haar jaarlijkse Jeugdstudieweekend. Ook dit jaar vindt dit studieweekend weer plaats op Hof Domburg (Roompot) in Domburg. Zondagmiddag wordt om 15.30 uur het weekend afgesloten met een gratis concert in het Theater van De Parel.

[21-11-2018] Nieuwjaarsconcert i.p.v. Kerstconcert

Het in het jaarprogramma (2018) geplande Kerstconcert (op 22 december) gaat niet door. In plaats hiervan organiseren we op zaterdagavond 5 januari een Nieuwjaarsconcert in Het Akkoord (aanvang 20.00 uur).

[21-11-2018] Schoolprojecten 'Heel Veere Speelt'

Op dit moment loopt op basisschool de Goede Polder in Vrouwenpolder het muziekproject ‘Heel Veere Speelt’. Het slot(concert) van dit project staat gepland op vrijdag 18 januari. We willen proberen om die vrijdagavond samen met de basisschoolkinderen en het fanfareorkest het project weer samen af te sluiten. Op dit moment wordt gekeken hoe we dit kunnen organiseren en volgt binnenkort hierover nog nadere informatie.

In Veere start in januari ook het muziekproject ‘Heel Veere Speelt’ op basisschool Magdalon. We zijn hiervoor nog op zoek naar vrijwilligers die op vrijdag(ochtend) mee willen helpen. Het gaat dan met name om ondersteuning van de muziekdocent en zorgen dat alles op rolletjes verloopt, het gaat nog niet eens zo zeer om muzikale ondersteuning. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Hendrikje.

[21-11-2018] Nieuws- en Informatieplatform KNMO Klankwijzer de lucht in!

Op 20 november gaat het nieuws- en informatieplatform KNMO Klankwijzer de lucht in. KNMO Klankwijzer bestaat uit een nieuwsapp (KW Nieuwsapp), een nieuws- en informatiewebsite (KW Nieuwswebsite), een digitale krant (KW Nieuwskrant),een nieuwsbrief (KW Nieuwsbrief) en een magazine in geprinte vorm (KW Magazine). Met het integrale nieuws- en informatieplatform van de instrumentele amateurmuziek in Nederland ben je vanaf 20 november 24/7 op de hoogte van de laatste nieuwtjes en achtergrondinformatie over de amateurmuzieksector.

[21-11-2018] Openbare repetitie fanfareorkest

Vrijdag 25 januari organiseren we een openbare repetitie tijdens de repetitieavond van het fanfareorkest. Tijdens deze repetitie krijgen (oud-)muzikanten, die al op een muziekinstrument uit de fanfarebezetting kunnen spelen, de gelegenheid om samen met de muzikanten van Veere's Genoegen gratis en vrijblijvend een keer mee te repeteren. Voor bladmuziek en muziekinstrumenten wordt gezorgd. Geïnteresseerden kunnen zich nu al inschrijven voor deelname aan deze openbare repetitie via dit digitale inschrijfformulier. Na aanmelden ontvangen de deelnemers nog diverse aanvullende informatie. Dus ken je iemand dit het leuk vindt om een keer mee te doen stuur dan de link naar het inschrijfformulier naar hem/haar door.

[29-08-2018] Buffetrooster voorjaar/zomer 2018

Bekijk .

[29-08-2018] Repetitieschema Veers Leerlingen Orkest

Het repetitieschema van het Veers Leerlingen Orkest tot de zomer 2019 kan .

[29-05-2018] Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 moeten overheden, bedrijfsleven en verenigingen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit geldt dus ook voor onze vereniging. Iedere organisatie is zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen aan de AVG. Door de AVG krijgen mensen meer privacyrechten. Organisaties moeten hun systemen, processen en interne organisatie op deze (nieuwe) rechten inrichten en een privacy-beleid opstellen. Het privacy-beleid van onze vereniging is via deze link en via onze website (o.a. via Welkom, Privacy-beleid en Downloads) in te zien. Tijdens de ledenvergadering in november zullen we de leden hierover nader informeren en in de tussenliggende periode zullen we de leden per e-mail informeren.

[06-05-2018] Kledingaccessoires concertkleding fanfareorkest

Vorig jaar is tijdens een ledenvergadering besloten dat we tijdens officiële optredens van het fanfareorkest (in zwarte concertkleding) een turquoise kledingaccessoire gaan dragen. De vereniging geeft elke muzikant een accessoire in bruikleen en muzikanten mogen (op eigen kosten) een extra accessoire bestellen. Leden van Veere's Genoegen kunnen via deze link een accessoire te bestellen. Voor vragen kan contact worden opgenomen met Bea Remmink.

[23-04-2018] Film 'Heel Veere Speelt'

Onlangs is er een (promotie)film gemaakt over het schoolproject 'Heel Veere Speelt'. Aan dit projecten werkten o.a. mee de Zeeuwse Muziekschool, de gemeente Veere, de 7 Veerse muziekverenigingen en de basisscholen in de gemeente Veere. Bekijk hier het filmpje.

[20-03-2018] Maatvoering zwarte jassen

Elke muzikant van het fanfareorkest krijgt een zwarte jas (met opdruk) in bruikleen van de vereniging. Deze jas kan/moet worden gedragen bij officiële buitenoptredens. Binnenkort staan de optredens gepland op Koningsdag (27 april) en op Dodenherdenking (4 mei). Leden die nog geen jas hebben of een andere maat nodig hebben kunnen dit voor 1 april aan Ronald Geldof doorgeven zodat hij kan zorgen voor een (andere) jas. Ronald houdt een bestand bij waarin staat wie in het bezig is van welke jas.

[30-12-2017] Het Veers Leerlingen Orkest gaat van start!

Er is lang en veel over gesproken de afgelopen periode maar het Veers Leerlingen Orkest is een feit! De zeven Veers muziekverenigingen (HaFaBra) hebben het initiatief genomen om te kijken naar het (gezamenlijk) starten van een leerlingenorkest. Elke muziekvereniging heeft een aantal leerlingen, maar in de meeste gevallen zijn dit er niet genoeg om in orkestverband te spelen. Daarom zijn de krachten gebundeld en start op 12 januari 2018 de eerste repetitie van het Veers Leerlingen Orkest (VLO). Het gaat om een pilot van een jaar en de doelgroep zijn de leerling-muzikanten die lid zijn van een Veerse muziekvereniging. Het niveau is vanaf beginnende leerlingen tot leerlingen met een A-diploma. Het orkest staat onder leiding van dirigente Petra van Antwerpen en het orkest repeteert om de twee weken op vrijdagavond van 18.30-19.15 uur. De locaties waar gerepeteerd wordt zijn de oefenruimtes van de verenigingen waarvan leerlingen deelnemen en om de twee keer wordt van locatie gewisseld, hiervoor is een de contactpersoon voor de leerlingen en voor het VLO. Bij haar ook afmelden voor repetities.

[29-12-2017] Jaarprogramma 2018

Bekijk hier het jaarprogramma 2018 van Veere's Genoegen.

[23-06-2017] Sponsoractie Oliehandel Dekker

Sinds 2017 adverteert Oliehandel Dekker BV in ons clubblad. Daarnaast heeft zij voor (sport)clubs en verenigingen een speciale vorm van sponsoring geïntroduceerd. De leden en alle mensen die hun club een warm hart toedragen kunnen sparen voor sponsoring. Esther Wisse-Bimmel van Oliehandel Dekker BV geeft tekst en uitleg over deze actie:

"U vraagt via dit formulier een Total-Dekker card aan en u tankt en betaalt met deze tankpas bij één van de ruim 350 Total, Total Express en ELAN tankstations in heel Nederland. De rest gaat vanzelf! Oliehandel Dekker BV wil de leden en donateurs van Veere’s Genoegen (en iedereen die Veere’s Genoegen een warm hart toedraagt) een korting verstrekken van € 0,12 cent per liter op de landelijke adviesprijs. Deze korting geldt voor de tankstations die op deze kaart terug te vinden zijn. Bij de overige stations betaalt u de prijs die aangegeven is op de pomp. Om Veere’s Genoegen te sponsoren zal Oliehandel Dekker BV aan het eind van het jaar € 0,01 cent per liter overmaken van de getankte liters welke door u zijn afgenomen. Dus hoe meer liters, hoe meer sponsoring!” Er zijn een paar spelregels:

  1. Indien de pompprijzen  lager zijn dan de landelijke adviesprijzen minus € 0,12 cent per liter, dan wordt de laagste prijs in rekening gebracht.

  2. Betaling van de geleverde producten geschiedt eenmaal per week, via automatische afschrijving van uw bankrekening waarvoor Dekker Tankstations Exploitatie BV gemachtigd wordt.

  3. Dekker Tankstation Exploitatie BV behoudt zich het recht voor de tankpas te blokkeren en terug te vorderen.

  4. Er wordt alleen op verzoek een factuur verstrekt per e-mail

[11-03-2017] Blazersgroep fanfareorkest

Elke dinsdagavond is er de mogelijkheid om in groepsverband te komen repeteren in Het Akkoord. Muzikanten uit het fanfareorkest kunnen in plaats van alleen thuis samen met andere muzikanten repeteren op de muziek die op het repertoire staat van het fanfareorkest en ook met verzoekjes komen om bepaalde stukken of passages met elkaar door te nemen. Meer informatie is verkrijgbaar via en voor de liefhebbers is er een speciale app-groep waarin iedereen op de hoogte wordt gehouden.

© 2006 - 2018 - Muziekvereniging Veere's Genoegen - Realisatie site: Nedbase ICT