Contactgegevens

Oudestraat 9

4351 AS Veere

T: 06-11151059

E: info@veeresgenoegen.nl

Nieuws

[09-10-2019] Vrijwilligers t.b.v. Bevrijdingsconcert gezocht

Vanaf donderdag(middag) 7 november zal het podium worden opgebouwd in de Grote Kerk in Veere t.b.v. het Bevrijdingsconcert van Veere’s Genoegen.  Vrijdag 8 november worden de zaal en het podium verder ingericht. Maandag 11 november moet alles weer worden opgeruimd. Voor deze werkzaamheden zijn we nog op zoek naar (extra) vrijwilligers. Leden maar ook niet-leden van onze muziekvereniging kunnen zich hiervoor aanmelden via dit formulier. Op basis van de aanmeldingen zal een definitieve indeling worden gemaakt en deze zal worden teruggekoppeld richting aangemelde vrijwilligers.

[13-09-2019] Optreden 'N8 van de N8'

De organisatie van ‘Nacht van de Nacht’ Middelburg heeft ons benaderd met de vraag of wij bereid zijn om op zaterdagavond 26 oktober a.s. drie (dezelfde) optredens (van 15-20 minuten) te verzorgen in het centrum van Middelburg (waarschijnlijk de Dam) tussen ca, 18.30 en ca. 23.30 uur. Dit evenement wordt bezocht door ca. 25.000 bezoekers en staat dit jaar in het teken van de bevrijding 75 jaar geleden. De organisatie was op de hoogte van ons Bevrijdingsconcert en heeft gevraagd of wij delen uit ons programma ten gehore willen brengen. Na een inventarisatie onder onze muzikanten zijn wij blij dat wij dit verzoek hebben kunnen honoreren. We zien dit als een mooie kans om ons fanfareorkest en ons Bevrijdingsconcert extra onder de aandacht te brengen onder de bezoekers van het grootste nachtfestival van Nederland. De bedoeling is om dit avondoptreden die middag te combineren met een extra repetitie en mogelijk aansluitend een maaltijd:

 • 15.30-17.00 uur : extra repetitie in Het Akkoord
 • 17.00 uur : gezamenlijke maaltijd in Het Akkoord
 • 18.15 uur : vertrek naar Middelburg (Damplein)
 • 18.30 uur : klaar zetten spullen in de Graanbeurs (Damplein)
 • 19.30 uur : optreden #1 (15-20 minuten)
 • 20.20 uur : optreden #2 (15-20 minuten)
 • 21.10 uur : optreden #3 (15-20 minuten)

[13-09-2019] Onderlinge Studieweekend

Dit jaar zal (de 47e editie) van ons onderlinge studieweekend plaats vinden tijdens het weekend van 11 t/m 13 oktober in de Volksabdij in Ossendrecht. Alle leden hebben onlangs een e-mail ontvangen om in te schrijven voor deelname aan het studieweekend. Het studieweekend zal in het teken staan van de (verdere) voorbereidingen voor het Bevrijdingsconcert (op zaterdagavond 9 november in de Grote Kerk). Op zondag 13 oktober zullen ook de zanger en de bandleden (o.a. gitaristen) mee komen repeteren en willen we over een complete orkestbezetting beschikken. Schrijf je hier in voor deelname.

[13-09-2019] Pinnen mag (vanaf nu in Het Akkoord)

Voor de zomervakantie is een pinapparaat aangeschaft voor in Het Akkoord. Tijdens de verkoopdagen is het pinapparaat al veelvuldig gebruikt. Het is dus nu ook mogelijk om op vrijdagavond je drankje(s) met je pinpas (contactloos) te betalen. Hopelijk blijven er hierdoor ook minder/geen nog te betalen barbonnen liggen.

[13-09-2019] Bevrijdingsconcert

In november dit jaar is het precies 75 jaar geleden dat Walcheren werd bevrijd. Dit was voor de dirigent en enkele muzikanten van muziekvereniging Veere’s Genoegen uit Veere de aanleiding om in 2018 te starten met de voorbereidingen voor een Bevrijdingsconcert waarbij we deze gebeurtenis op muzikale en gepaste wijze willen herdenken én vieren.

Zaterdagavond 9 november a.s. zal de Grote Kerk in Veere omgetoverd zijn tot een prachtige concertzaal waar dit Bevrijdingsconcert plaats zal vinden. Het muzikale programma begint met het herdenken en wordt aangevuld met enkele aangrijpende en waargebeurde verhalen. Van het herdenken bouwt het programma zich verder op richting het vieren van de bevrijding. We doen dit met afwisselende en bijpassende muziek (zowel uit het verleden als uit het heden). De muziek wordt ondersteund met bijpassend beeld- en videomateriaal. Daarnaast zal heel veel aandacht worden geschonken aan de aankleding van de Grote Kerk met o.a. licht, enkele oude legervoertuigen en andere decorstukken uit de periode van de tweede wereldoorlog. Van de gemeente Veere en de Stadsraad Veere hebben we dusdanige financiële bijdragen ontvangen die het mogelijk maken om onze (ambitieuze) plannen volledig uit te voeren.

Op de avond zelf wordt het fanfareorkest aangevuld met een band/combo en zanger Nick Lemmens. Het muzikale programma zal alle generaties aanspreken. De periode na de zomervakantie tot en met 9 november zal in het teken staan van de voorbereidingen voor dit onvergetelijke concert en ook het studieweekend zal in het teken staan van dit concert.

Kijk hier voor meer informatie en bestel hier uw ticket(s).

[23-08-2019] Rooster buffetdienst 2019/2020

kijk .

[03-07-2019] Overzicht repetitie en locaties Veers Leerlingen Orkest 2019/2020

Bekijk hier het overzicht van de repetities en bijbehorende locaties en optredens van het Veers Leerlingen Orkest.

[24-02-2019] Nieuw e-mailadres 'Het Akkoord'

Het e-mailadres gerda@veeresgenoegen.nl is per 1 januari komen te vervallen. Vanaf deze datum is het e-mailadres akkoord@veeresgenoegen.nl online en deze e-mail komt bij Gerda terecht (o.a. in verband met verhuur/gebruik gebouw).

[18-12-2018] Jaarprogramma 2019

Bekijk hier het jaarprogramma 2019 of neem een kijkje in onze agenda op deze website.

[21-11-2018] Nieuws- en Informatieplatform KNMO Klankwijzer de lucht in!

Op 20 november gaat het nieuws- en informatieplatform KNMO Klankwijzer de lucht in. KNMO Klankwijzer bestaat uit een nieuwsapp (KW Nieuwsapp), een nieuws- en informatiewebsite (KW Nieuwswebsite), een digitale krant (KW Nieuwskrant),een nieuwsbrief (KW Nieuwsbrief) en een magazine in geprinte vorm (KW Magazine). Met het integrale nieuws- en informatieplatform van de instrumentele amateurmuziek in Nederland ben je vanaf 20 november 24/7 op de hoogte van de laatste nieuwtjes en achtergrondinformatie over de amateurmuzieksector.

[29-05-2018] Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 moeten overheden, bedrijfsleven en verenigingen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit geldt dus ook voor onze vereniging. Iedere organisatie is zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen aan de AVG. Door de AVG krijgen mensen meer privacyrechten. Organisaties moeten hun systemen, processen en interne organisatie op deze (nieuwe) rechten inrichten en een privacy-beleid opstellen. Het privacy-beleid van onze vereniging is via deze link en via onze website (o.a. via Welkom, Privacy-beleid en Downloads) in te zien. Tijdens de ledenvergadering in november zullen we de leden hierover nader informeren en in de tussenliggende periode zullen we de leden per e-mail informeren.

[06-05-2018] Kledingaccessoires concertkleding fanfareorkest

Vorig jaar is tijdens een ledenvergadering besloten dat we tijdens officiële optredens van het fanfareorkest (in zwarte concertkleding) een turquoise kledingaccessoire gaan dragen. De vereniging geeft elke muzikant een accessoire in bruikleen en muzikanten mogen (op eigen kosten) een extra accessoire bestellen. Leden van Veere's Genoegen kunnen via deze link een accessoire te bestellen. Voor vragen kan contact worden opgenomen met Bea Remmink.

[23-04-2018] Film 'Heel Veere Speelt'

Onlangs is er een (promotie)film gemaakt over het schoolproject 'Heel Veere Speelt'. Aan dit projecten werkten o.a. mee de Zeeuwse Muziekschool, de gemeente Veere, de 7 Veerse muziekverenigingen en de basisscholen in de gemeente Veere. Bekijk hier het filmpje.

[20-03-2018] Maatvoering zwarte jassen

Elke muzikant van het fanfareorkest krijgt een zwarte jas (met opdruk) in bruikleen van de vereniging. Deze jas kan/moet worden gedragen bij officiële buitenoptredens. Binnenkort staan de optredens gepland op Koningsdag (27 april) en op Dodenherdenking (4 mei). Leden die nog geen jas hebben of een andere maat nodig hebben kunnen dit voor 1 april aan Ronald Geldof doorgeven zodat hij kan zorgen voor een (andere) jas. Ronald houdt een bestand bij waarin staat wie in het bezig is van welke jas.

[23-06-2017] Sponsoractie Oliehandel Dekker

Sinds 2017 adverteert Oliehandel Dekker BV in ons clubblad. Daarnaast heeft zij voor (sport)clubs en verenigingen een speciale vorm van sponsoring geïntroduceerd. De leden en alle mensen die hun club een warm hart toedragen kunnen sparen voor sponsoring. Esther Wisse-Bimmel van Oliehandel Dekker BV geeft tekst en uitleg over deze actie:

"U vraagt via dit formulier een Total-Dekker card aan en u tankt en betaalt met deze tankpas bij één van de ruim 350 Total, Total Express en ELAN tankstations in heel Nederland. De rest gaat vanzelf! Oliehandel Dekker BV wil de leden en donateurs van Veere’s Genoegen (en iedereen die Veere’s Genoegen een warm hart toedraagt) een korting verstrekken van € 0,12 cent per liter op de landelijke adviesprijs. Deze korting geldt voor de tankstations die op deze kaart terug te vinden zijn. Bij de overige stations betaalt u de prijs die aangegeven is op de pomp. Om Veere’s Genoegen te sponsoren zal Oliehandel Dekker BV aan het eind van het jaar € 0,01 cent per liter overmaken van de getankte liters welke door u zijn afgenomen. Dus hoe meer liters, hoe meer sponsoring!” Er zijn een paar spelregels:

 1. Indien de pompprijzen  lager zijn dan de landelijke adviesprijzen minus € 0,12 cent per liter, dan wordt de laagste prijs in rekening gebracht.

 2. Betaling van de geleverde producten geschiedt eenmaal per week, via automatische afschrijving van uw bankrekening waarvoor Dekker Tankstations Exploitatie BV gemachtigd wordt.

 3. Dekker Tankstation Exploitatie BV behoudt zich het recht voor de tankpas te blokkeren en terug te vorderen.

 4. Er wordt alleen op verzoek een factuur verstrekt per e-mail

[11-03-2017] Blazersgroep fanfareorkest

Elke dinsdagavond is er de mogelijkheid om in groepsverband te komen repeteren in Het Akkoord. Muzikanten uit het fanfareorkest kunnen in plaats van alleen thuis samen met andere muzikanten repeteren op de muziek die op het repertoire staat van het fanfareorkest en ook met verzoekjes komen om bepaalde stukken of passages met elkaar door te nemen. Meer informatie is verkrijgbaar via en voor de liefhebbers is er een speciale app-groep waarin iedereen op de hoogte wordt gehouden.

© 2006 - 2019 - Muziekvereniging Veere's Genoegen - Realisatie site: Nedbase ICT