Contactgegevens

Oudestraat 9

4351 AS Veere

T: 06-11151059

E: info@veeresgenoegen.nl

Nieuws

[02-07-2020] Repetitie fanfareorkest zaterdag 11 juli

Vanaf 13 maart jl. zijn alle repetities van het fanfareorkest komen te vervallen. Maar we hebben goed nieuws! Zaterdagavond 11 juli a.s. vindt er van 19.00 uur tot 21.00 uur een repetitie plaats in de Grote Kerk. Muzikanten worden verzocht om vanaf 18.50 uur aanwezig te zijn (niet eerder). Alle (deelnemende) muzikanten hebben onlangs een e-mail ontvangen maar daarin aanvullende informatie, richtlijnen, infographic hervatten muziekrepetities en link naar het (actuele en goedgekeurde) protocol voor muziekverenigingen.

[02-07-2020] Afsluitende zomerborrel voor leden

Zaterdagavond 11 juli wordt vanaf 21.00 uur (aansluitend op de repetitie in de Grote Kerk) een afsluitende zomerborrel georganiseerd voor onze leden. Deze borrel vindt plaats in de tuin achter Het Akkoord en zal alleen bij goed weer plaats vinden.

[02-07-2020] Protocol muziekvereniging en infographic hervatten repetitites

Via de website van de KNMO is diverse informatie terug te vinden over corona in relatie tot muziekverenigingen. Via deze link kom je bij het actuele en goedgekeurde protocol voor muziekverenigingen en via deze link kom je bij een hele duidelijke en leuke infographic die gaat over het hervatten van de muziekrepetities.

[01-07-2020] Rommel- & Curiosamarkt

Diverse leden en vrijwilligers van Veere’s Genoegen organiseren gedurende de zomervakantie elke dinsdag een rommel- en curiosamarkt in ons clubgebouw ‘Het Akkoord’. De opbrengst van deze rommelmarkt wordt o.a. gebruikt voor de aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten. Op de rommelmarkt worden o.a. boeken, kleding, apparatuur, speelgoed, keukenspullen, glas- en servieswerk verkocht. Uiteraard zijn ook hier de nodige maatregelen getroffen in de vorm van o.a. een deurbeleid, maximum aantal bezoekers, verplicht gebruik winkelmandje, verplichte looproute (éénrichtingsverkeer) en de mogelijkheid om contactloos te betalen. De rommelmarkt is vanaf dinsdag 7 juli elke dinsdag van 10.00 uur tot ca. 17.00 uur geopend. Naast de dinsdagen zal de rommelmarkt ook nog op andere dagen geopend zijn. Bel – buitenom de dinsdagen – voor de zekerheid voor een bezoek het telefoonnummer 0118-501282. Bij geen gehoor is de rommelmarkt op dat moment niet geopend. Tijdens de openingsdagen kunnen er ook nog spullen worden ingeleverd voor de verkoop. Dinsdag 25 augustus is de laatste dinsdag (en week) dat de rommelmarkt geopend is. Hierna wordt het clubgebouw weer ingericht als repetitieruimte voor de muziekvereniging. Het adres van clubgebouw ‘Het Akkoord’ is Oudestraat 9 (4351 AS) in Veere en is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0118-501282.

[11-02-2020] Overzicht repetitie en locaties Veers Leerlingen Orkest 2020

Bekijk hier het overzicht van de repetities en bijbehorende locaties en optredens van het Veers Leerlingen Orkest.

[31-12-2019] Jaarprogramma 2020

Bekijk hier het jaarprogramma 2020 of neem een kijkje in onze agenda op deze website.

[31-12-2019] Inleveren bladmuziek fanfareorkest

Alle muzikanten van het fanfareorkest worden verzocht om muziek uit de (muziek)map in te leveren. In dit document is aangegeven welke muziek in de (muziek)map moet blijven zitten.

[13-09-2019] Pinnen mag (vanaf nu in Het Akkoord)

Voor de zomervakantie is een pinapparaat aangeschaft voor in Het Akkoord. Tijdens de verkoopdagen is het pinapparaat al veelvuldig gebruikt. Het is dus nu ook mogelijk om op vrijdagavond je drankje(s) met je pinpas (contactloos) te betalen. Hopelijk blijven er hierdoor ook minder/geen nog te betalen barbonnen liggen.

[23-08-2019] Rooster buffetdienst 2019/2020

kijk .

[24-02-2019] Nieuw e-mailadres 'Het Akkoord'

Het e-mailadres gerda@veeresgenoegen.nl is per 1 januari komen te vervallen. Vanaf deze datum is het e-mailadres akkoord@veeresgenoegen.nl online en deze e-mail komt bij Gerda terecht (o.a. in verband met verhuur/gebruik gebouw).

[21-11-2018] Nieuws- en Informatieplatform KNMO Klankwijzer de lucht in!

Op 20 november gaat het nieuws- en informatieplatform KNMO Klankwijzer de lucht in. KNMO Klankwijzer bestaat uit een nieuwsapp (KW Nieuwsapp), een nieuws- en informatiewebsite (KW Nieuwswebsite), een digitale krant (KW Nieuwskrant),een nieuwsbrief (KW Nieuwsbrief) en een magazine in geprinte vorm (KW Magazine). Met het integrale nieuws- en informatieplatform van de instrumentele amateurmuziek in Nederland ben je vanaf 20 november 24/7 op de hoogte van de laatste nieuwtjes en achtergrondinformatie over de amateurmuzieksector.

[29-05-2018] Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 moeten overheden, bedrijfsleven en verenigingen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit geldt dus ook voor onze vereniging. Iedere organisatie is zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen aan de AVG. Door de AVG krijgen mensen meer privacyrechten. Organisaties moeten hun systemen, processen en interne organisatie op deze (nieuwe) rechten inrichten en een privacy-beleid opstellen. Het privacy-beleid van onze vereniging is via deze link en via onze website (o.a. via Welkom, Privacy-beleid en Downloads) in te zien. Tijdens de ledenvergadering in november zullen we de leden hierover nader informeren en in de tussenliggende periode zullen we de leden per e-mail informeren.

[06-05-2018] Kledingaccessoires concertkleding fanfareorkest

Vorig jaar is tijdens een ledenvergadering besloten dat we tijdens officiële optredens van het fanfareorkest (in zwarte concertkleding) een turquoise kledingaccessoire gaan dragen. De vereniging geeft elke muzikant een accessoire in bruikleen en muzikanten mogen (op eigen kosten) een extra accessoire bestellen. Leden van Veere's Genoegen kunnen via deze link een accessoire te bestellen. Voor vragen kan contact worden opgenomen met Bea Remmink.

[23-04-2018] Film 'Heel Veere Speelt'

Onlangs is er een (promotie)film gemaakt over het schoolproject 'Heel Veere Speelt'. Aan dit projecten werkten o.a. mee de Zeeuwse Muziekschool, de gemeente Veere, de 7 Veerse muziekverenigingen en de basisscholen in de gemeente Veere. Bekijk hier het filmpje.

[20-03-2018] Maatvoering zwarte jassen

Elke muzikant van het fanfareorkest krijgt een zwarte jas (met opdruk) in bruikleen van de vereniging. Deze jas kan/moet worden gedragen bij officiële buitenoptredens. Binnenkort staan de optredens gepland op Koningsdag (27 april) en op Dodenherdenking (4 mei). Leden die nog geen jas hebben of een andere maat nodig hebben kunnen dit voor 1 april aan Ronald Geldof doorgeven zodat hij kan zorgen voor een (andere) jas. Ronald houdt een bestand bij waarin staat wie in het bezig is van welke jas.

[23-06-2017] Sponsoractie Oliehandel Dekker

Sinds 2017 adverteert Oliehandel Dekker BV in ons clubblad. Daarnaast heeft zij voor (sport)clubs en verenigingen een speciale vorm van sponsoring geïntroduceerd. De leden en alle mensen die hun club een warm hart toedragen kunnen sparen voor sponsoring. Esther Wisse-Bimmel van Oliehandel Dekker BV geeft tekst en uitleg over deze actie:

"U vraagt via dit formulier een Total-Dekker card aan en u tankt en betaalt met deze tankpas bij één van de ruim 350 Total, Total Express en ELAN tankstations in heel Nederland. De rest gaat vanzelf! Oliehandel Dekker BV wil de leden en donateurs van Veere’s Genoegen (en iedereen die Veere’s Genoegen een warm hart toedraagt) een korting verstrekken van € 0,12 cent per liter op de landelijke adviesprijs. Deze korting geldt voor de tankstations die op deze kaart terug te vinden zijn. Bij de overige stations betaalt u de prijs die aangegeven is op de pomp. Om Veere’s Genoegen te sponsoren zal Oliehandel Dekker BV aan het eind van het jaar € 0,01 cent per liter overmaken van de getankte liters welke door u zijn afgenomen. Dus hoe meer liters, hoe meer sponsoring!” Er zijn een paar spelregels:

  1. Indien de pompprijzen  lager zijn dan de landelijke adviesprijzen minus € 0,12 cent per liter, dan wordt de laagste prijs in rekening gebracht.

  2. Betaling van de geleverde producten geschiedt eenmaal per week, via automatische afschrijving van uw bankrekening waarvoor Dekker Tankstations Exploitatie BV gemachtigd wordt.

  3. Dekker Tankstation Exploitatie BV behoudt zich het recht voor de tankpas te blokkeren en terug te vorderen.

  4. Er wordt alleen op verzoek een factuur verstrekt per e-mail

[11-03-2017] Blazersgroep fanfareorkest

Elke dinsdagavond is er de mogelijkheid om in groepsverband te komen repeteren in Het Akkoord. Muzikanten uit het fanfareorkest kunnen in plaats van alleen thuis samen met andere muzikanten repeteren op de muziek die op het repertoire staat van het fanfareorkest en ook met verzoekjes komen om bepaalde stukken of passages met elkaar door te nemen. Meer informatie is verkrijgbaar via en voor de liefhebbers is er een speciale app-groep waarin iedereen op de hoogte wordt gehouden.

© 2006 - 2020 - Muziekvereniging Veere's Genoegen - Realisatie site: Nedbase ICT